Şahmeran Duası

 İLK GÜN :  İkindi namazından sonra 2 rekat hacet namazı kılınacak .

Hâcet namazının :

* ilk rekâtında Fâtiha'dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî,

* diğer rekâtta  da Fâtiha'dan sonra birer defa İhlâs , Felâk ve Nâs sûreleri okunur.

Hâcet namazı bitince Allah'a hamd ve senâ, Rasûlullah'a salât ve selâmdan sonra bir hâcet duası okunması sünnettir.

TÜRKÇESİ:

"Allah'ım, senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tövbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfânını isterim ki, senden gereği gibi korkayım. Allah'ım, senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan menetsin; tâ ki, sana itâat ile öyle amel edeyim ki, onunla senin rızana ereyim; senden korkarak içtenlikle sana döneyim; sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim; her işte sana güvenip sana dayanayım; sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah'ı tesbih ederim"

ARAPÇASI:

"Allahümme innî es eluke tevfîka ehlil-hudâ ve amele ehli'l-yakîni ve munâsehete ehli't-tevbeti ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebi ehli'r-rağbeti ve teabbude ehli'l-vera'i ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfek. Allahume innî es'eluke mehâfeten tahcizuni an masiyetike hatta a'mele bi ta'atike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ unâsihake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlise leke'n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-umûri ve husni zannin bike. Subhâne hâliki'n-nûr"


Başka bir hacet duası:
 

"Hiçbir ilâh yoktur (bütün putları ve tağutları reddederim).

Yalnız ve yalnız halîm ve kerîm olan Allahü Teâlâ vardır.

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ'ya mahsustur.

Allah'ım, senden rahmetinin işlerini, mağfiretinin hasletlerini

ve her iyiliğinin ihsânını taleb ederim.,

Her günahtan da selâmetimi, kurtuluşumu istirham ederim.

Bağışlanmamış bir günah ve giderilmemiş bir kederi benden bırakma.

Bir de kendisinde senin rızan olan bir işi yerine getirilmemiş bırakma,

ey merhamet edenlerin merhametlisi..."


 

 

Niyet edilecek ,

Şahmeran duası  7 defa okunacak. 

Diğer günler niyet etmeye gerek yok.  

Ama hiç ara verilmemesi gerekiyor.
Eğer ara verirseniz yeniden başlamanız gerekmekte.

Hergün ikindi namazından sonra okunacak .

21 Gün ve  hergün İkindi namazından sonra  7 defa arka arkaya okunacak.


DUA-İ ŞAHMERAN


Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum
*Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim
*Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad
*Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim
*Allahu la ilahe illa Huvel Aziz'ur Rahim.
Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu
*Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
Allahu la ilahe illa Huvel Fetta'ul Alim
*Allah'u la ilahe illa Huvel Aziz'ul Alim.
Allahu la ilahe illa Huvel Hannan'ul Mennan'ul Deyyan
*Allahu la ilahe illa Huvel Kadir'ul Kahiru.
Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim
*Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş'il Azim.
Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs
*Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
Allahu la ilahe illa Huvel Bais'ul Varis
*Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.

Huvel Hayy'u la ilahe illa Huve Fadi'u MuhlisineLehuddiyn

Subhane birahmetike ya erhamerrahimin.Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.

 

alıntıdır ...

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !